Arrangementer

Virituelle bedriftsbesøk

70% av alle private bedrifter i Norge er familieeid, og familiebedrifter finnes i alle bransjer. Familiebedrifter konkurrerer ikke i et eget marked kun med andre familiebedrifter. Det er urettferdig og konkurransehemmende at norske eiere har eierkostnader som utenlandske eiere og offentlig eierskap ikke har. Formuesskatt på arbeidende kapital må avskaffes.

Om oss

Family Business Norway er en uavhengig forening av og for familieeide bedrifter, stiftet september 2015. Formålet til foreningen er å bidra til kompetent eierskap gjennom å skape møteplasser for læring og erfaringsutveksling. Family Business Norway er en del av det internasjonale nettverket Family Business Network International (FBN-i). FBN-i ble stiftet i 1989 og består av mer enn 4000 familiebedrifter. Foreningen ønsker å bidra til å utvikle kompetente eiere som forblir en bærebjelke i norsk næringsliv. Vi skal være et relevant og nyttig nettverk for norske bedriftseiende familier uavhengig av bedriftens størrelse, bransje, bedriftens alder, antall eiere og geografi. Foreningen ønsker også å synliggjøre familiebedrifters betydning i samfunnet, som skaper verdier, tar samfunnsansvar og er bærekraftige. Kun familiebedrifter har anledning til å bli medlem i foreningen. Årlig medlemsavgift er på 25.000 kr uavhengig av størrelsen på bedriften eller antall eiere.

Våre medlemmer

Family Business Norway består ved utgangen av 2020 av 123 medlemsbedrifter. Medlemmene er familiebedrifter hvor eiere enten er operativt engasjert i familiebedriften, har valgt å fylle andre roller knyttet til utøvelse av eierskapet, eller er i ferd med å tre inn i noen av disse rollene. Bedriftene representerer en bredde både når det gjelder geografi, bransjetilhørighet, størrelse og alder.

Våre aktiviteter

Family Business Norway arrangerer årlig 25 til 30 arrangementer, og prøver å tilby et bredt spekter av ulike møteplasser basert på ønsker og innspill fra foreningens medlemmer. Tilbudet kan derfor variere fra år til år, men de fleste av formatene har vært med oss siden oppstarten i 2015. Gjennom foreningens aktiviteter har medlemmene anledning til å diskutere dilemmaer med likesinnede, mulighet for refleksjon og personlig utvikling. Nettverket gir også medlemmene en unik mulighet til å diskutere familieeierskap med andre eiere på tvers av alder og roller.

Vi tilbyr


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/familybusinessnorway/familybusinessnorway.no/wp-content/themes/fbn/page-templates/homepage.php on line 45

Etiske retningslinjer for våre arrangementer

  • Åpenhet og tillit
  • Fortrolighet og konfidensialitet
  • Respekt og profesjonalitet
  • Aktivt deltagende
  • Ikke-selgende

Medlemskap

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Send inn skjema for å motta informasjon om medlemskap i foreningen