Fakta om familieeierskap og effekt av formuesskatt