Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

I familien

Episode 20: På besøk hos Waldemars

Når en stor tragedie rammer familien, hva skjer med familiebedriften da? I denne episoden får du bli med på bedriftsbesøk til Waldermars og K4 Group som eies og drives av familien Khoury. Brødrene Hani og Rami Khoury forteller hva de gjorde når familietragedien rammet dem.

Gjester: Brødrene Hani og Rami Khoury

I familien

Episode 19: På besøk hos Reitan

Hva gjør en familiebedrift så sterk at den overlever flere generasjoner? I denne episoden får du bli med på bedriftsbesøk hos familien Reitan for å finne ut hvordan de har klar nettopp det.

Gjester: Odd Reitan og Amalie Reitan

Webinar

Tema: Business Family Governance 2.0

Gjester: Dr. Claudia Binz Astrachan og Simone Møkster

Engasjert eierskap

Webinar

Tema: Hvorfor omgi seg med kunst på kontoret?

Gjester: William Flatmo, Cecilie Brundtland, Anette Krosby, Ellen Gleditsch og Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

I familien

Episode 18: Har norske familiebedrifter råd til å ha eiere bosatt i Norge?

Gjester: Paul Christian Rieber, CEO og 4. generasjonseier i GC Rieber, og Mathilde Fasting, siviløkonom og idèhistoriker hos Civita.

Webinar

Tema: Hvordan sikre at aksjene i familieselskapet forblir i familien?

Gjester: Tor Bechmann, Caroline Jahre Viksan & Lulla Treschow Hokholt

Webinar

Tema: Family businesses for sustainable developement

Gjester: Knut K. Heje & Ingrid Kylstad

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

I familien

Episode 17: Family Dynamics

Gjester: Rania Labaki, leder av EDHEC Family Business Centre i Frankrike of Simone Møkster, fagansvarlig i Family Business Norway.

Webinar

Tema: Endringer i Stiftelsesloven

Gjester: Bjørn O. Øiulstad og Karoline Gleditsch

 

Workshop oversikt

Karrieremuligheter i familiebedrifter

Fakta om familieeierskap og effekt av formuesskatt

Webinar

Tema: Ansettelse i familiebedrifter

Gjester: Irena Kustec, Simone Møkster & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Kompensasjon for ulike eierroller

Denne rapporten sammenstiller resultatene fra en spørreundersøkelse blant foreningens medlemmer, samtidig som den også inkluderer referanser og sammenligningstall fra andre kilder. Les mer om rapporten her. 

Webinar

Tema: Hva er komparative fortrinn til norske familiebedrifter?

Gjester: Knut K. Heje, Eirik Moe, Kjetil Håvardstun & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Rekruttering til styrer

Gjester: Ben Christiansen, Morten Bergesen, Ida Melbye Larsen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

EY & Family Business Norway rapport

FBNorway og EY har hentet frem ny kunnskap om utvikling og særtrekk blant norske familiebedrifter i utvalgte sektorer. Les mer om rapporten her.

Nordic Webinar

Topic: Ownership Strategy

Gjester: Sigurd Håvik, Philip Aminoff & Karoline Gleditsch

Verdiskapning i familieeide bedrifter

Foreningens publikasjon 2021

Webinar

Topic: Educating the family

Gjester: Massimo Bau, Kajsa Haag, Simone Møkster & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Ny arvelov og praktiske tips knyttet til generasjonsskifte

Gjester: Lene Thorstensen, Hanne Skråmm Espeland, Odd Gleditsch & Karoline Gleditsch

Webinar

Topic: Family Investment companies

Gjester: John Learmonth, Rami Haug Khoury & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Aksjonæravtaler i familieselskaper

(spol frem til 8:18 for å starte webinaret)

Gjester: Odd Gleditsch d.y, Tor Bechmann & Karoline Gleditsch

Webinar

Tema: Introduksjon til eierforum, aksjonærforening og aksjonærutvalg

Gjester: Benedicte Strugstad, Karianne Klaveness Holmen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

FBN biblioteket

FBN biblioteket består både av bøker, artikler, podkaster og webinarer.

Mal for eierevaluering

Foreningen har utarbeidet en mal for evaluering av eiere.

Webinar

Tema: Økonomiforståelse for eiere av familiebedrifter

Gjester: Ståle Raastad Hansen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Aktivitetsrapport 2019

En oppsummering av foreningens aktiviteter det siste året

Webinar

Tema: Introduksjon til styrearbeid

Gjester: Karoline Gleditsch, Kristine Klaveness & Simone Møkster

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Managing the Family Business – Theory and Practice

Simone Møkster, daglig leder i FBNorway, har skrevet bokanmeldelse av «Managing the Family Business – Theory and Practice».   

Family Office

I forkant av halvdagskonferansen med tema Family Office 12. mars 2020 har vi samlet en del relevant lesestoff om Family Office i denne artikkelen og vi ønsker å dele noen anbefalinger for de som har lyst til å lære mer om temaet Family Office.

FBNorways Arrangementer

Family Business Norway har skrevet en artikkel som presenterer de ulike arrangementstypene foreningen tilbyr og noen av planene for vårhalvåret 2020

FBNorways Eierhåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en eierhåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens eierkurs

Blant de 500 største selskapene i Norge er 149 familieeide

Family Business Norway har analysert Kapital sin liste over Norges 500 største bedrifter

Reflections on Diversity in the Boardroom

Lorange Network har publisert et intervju med Elin Hurvenes, skrevet av Karin Mugnaini

Læringsallianser 2019: Engasjer deg i livslang læring og utvikling!

Les mer om Læringsallianser og erfaringene til to av fjorårets deltagere på programmet

FBNorways Styrehåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en styrehåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens styrekurs

Aktiviteter for å engasjere store og små i familiebedriften

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet en artikkel med gode ideer av aktiviteter som kan gjøres med barn for å introdusere dem til familiebedriften.

Completing capitalism – Heal business to heal the world

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Completing capitalism – Heal business to heal the world». Boken presenterer et forretningsmodell basert på prosjekter og erfaringer i det amerikanske familieeide selskapet Mars.

Vellykkede generasjonsskifter i familiebedrifter

Charlotte og Morten Bergesen har skrevet en modelleringsoppgave som presenterer viktige elementer i et vellykket generasjonsskifte.

Family Business Norway 2018

Family Business Norway har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om foreningen som inneholder informasjon om våre arrangementer, faglig oppdateringer og verktøy, samt intervjuer med våre medlemmer.

FBNorways styremedlemmers erfaring fra den Nordiske Konferansen i 2014

Flere av styremedlemmene i FBNorway deltok på forrige nordiske konferanse i Stockholm i 2014. Her deler styremedlemmene sine inntrykk fra denne konferansen

The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning

Simone Møkster, styremedlem i Family Business Norway har skrevet en anmeldelse av «The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning» som er skrevet av Morten Bennedsen & Joseph Fan. Boken presenterer et rammeverk, «The Family Business Map» som eierfamilier kan benytte i langsiktig planlegging.

Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success

Kristine Klaveness, styreleder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success». Boken beskriver styringssystemer både for familiebedriften og for den bedriftseiende familien, samt presenterer konkrete verktøy og ideer for utvikling.