Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

  • FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.
  • Polaris: I Family Business Network International samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris». Det lages en årlig Polaris publikasjon med artikler og case fra bedrifter.
  • FBN-i: Innhold produsert av våre søsterorganisasjoner i Family Business Network.
  • PodCast: Innhold du kan høre på
  • Eksterne kilder: Artikler, rapporter o.l. produsert av andre

FBN biblioteket

FBN biblioteket består både av bøker, artikler, podkaster og webinarer.

Mal for eierevaluering

Foreningen har utarbeidet en mal for evaluering av eiere.

Aktivitetsrapport 2019

En oppsummering av foreningens aktiviteter det siste året

Managing the Family Business – Theory and Practice

Simone Møkster, daglig leder i FBNorway, har skrevet bokanmeldelse av «Managing the Family Business – Theory and Practice».   

Family Office

I forkant av halvdagskonferansen med tema Family Office 12. mars 2020 har vi samlet en del relevant lesestoff om Family Office i denne artikkelen og vi ønsker å dele noen anbefalinger for de som har lyst til å lære mer om temaet Family Office.

FBNorways Arrangementer

Family Business Norway har skrevet en artikkel som presenterer de ulike arrangementstypene foreningen tilbyr og noen av planene for vårhalvåret 2020

FBNorways Eierhåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en eierhåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens eierkurs

Blant de 500 største selskapene i Norge er 149 familieeide

Family Business Norway har analysert Kapital sin liste over Norges 500 største bedrifter

Reflections on Diversity in the Boardroom

Lorange Network har publisert et intervju med Elin Hurvenes, skrevet av Karin Mugnaini

Læringsallianser 2019: Engasjer deg i livslang læring og utvikling!

Les mer om Læringsallianser og erfaringene til to av fjorårets deltagere på programmet

FBNorways Styrehåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en styrehåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens styrekurs

Aktiviteter for å engasjere store og små i familiebedriften

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet en artikkel med gode ideer av aktiviteter som kan gjøres med barn for å introdusere dem til familiebedriften.

Completing capitalism – Heal business to heal the world

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Completing capitalism – Heal business to heal the world». Boken presenterer et forretningsmodell basert på prosjekter og erfaringer i det amerikanske familieeide selskapet Mars.

Vellykkede generasjonsskifter i familiebedrifter

Charlotte og Morten Bergesen har skrevet en modelleringsoppgave som presenterer viktige elementer i et vellykket generasjonsskifte.

Family Business Norway 2018

Family Business Norway har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om foreningen som inneholder informasjon om våre arrangementer, faglig oppdateringer og verktøy, samt intervjuer med våre medlemmer.

FBNorways styremedlemmers erfaring fra den Nordiske Konferansen i 2014

Flere av styremedlemmene i FBNorway deltok på forrige nordiske konferanse i Stockholm i 2014. Her deler styremedlemmene sine inntrykk fra denne konferansen

The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning

Simone Møkster, styremedlem i Family Business Norway har skrevet en anmeldelse av «The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning» som er skrevet av Morten Bennedsen & Joseph Fan. Boken presenterer et rammeverk, «The Family Business Map» som eierfamilier kan benytte i langsiktig planlegging.

Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success

Kristine Klaveness, styreleder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success». Boken beskriver styringssystemer både for familiebedriften og for den bedriftseiende familien, samt presenterer konkrete verktøy og ideer for utvikling.