Faglig

Bokanmeldelse: «Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success»

Kristine Klaveness, styreleder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success». Boken beskriver styringssystemer både for familiebedriften og for den bedriftseiende familien, samt presenterer konkrete verktøy og ideer for utvikling.

Last ned bokanmeldelsen her


Bokanmeldelse: «The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning» 

Simone Møkster, styremedlem i Family Business Norway har skrevet en anmeldelse av «The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning» som er skrevet av Morten Bennedsen & Joseph Fan. Boken presenterer et rammeverk, «The Family Business Map» som eierfamilier kan benytte i langsiktig planlegging.

Last ned bokanmeldelsen her

 

 


FBNorways styremedlemmers erfaring fra den Nordiske Konferansen i 2014

Flere av styremedlemmene i FBNorway deltok på forrige nordiske konferanse i Stockholm i 2014. Her deler styremedlemmene sine inntrykk fra denne konferansen

Les erfaringene og tilbakemeldingene her

 

 


Podcast: Når moren din er sjefen på jobb!

Øyvind Bøhren, professor ved BI tar for seg de klassiske problemstillingene i familiebedrifter gjennom å besøke 100 år gamle familieeide Roma Mineralvannfabrikk.

Hør hele podcasten her

 

 


Artikkel: «Impact Investing Frameworks for families»

The ImPact har publisert en artikkel som gir leseren en introduksjon og forståelse av begrepet «Impact Investing»

Last ned artikkelen her

 

 


Publikasjon: «Polaris – Family Business as a Force for Good»

Volume 3 – Join the movement

Last ned publikasjonen her

 

 


Brosjyre: Family Business Norway 2018

Family Business Norway har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om foreningen som inneholder informasjon om våre arrangementer, faglig oppdateringer og verktøy, samt intervjuer med våre medlemmer.

Last ned brosjyren her

 

 


Artikkel: «My five biggest mistakes regarding investment decisions«

Professor Peter Lorange har skrevet en artikkel om de fem største feilene hans familieselskap har foretatt seg innenfor investeringer.

Last ned artikkelen her

 

 


Modelleringsoppgave: Vellykkede generasjonsskifter i familiebedrifter

Charlotte og Morten Bergesen har skrevet en modelleringsoppgave som presenterer viktige elementer i et vellykket generasjonsskifte.

Last ned artikkelen her

 

 


Bokanmeldelse: «Completing capitalism – Heal business to heal the world»

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Completing capitalism – Heal business to heal the world». Boken presenterer et forretningsmodell basert på prosjekter og erfaringer i det amerikanske familieeide selskapet Mars.

Last ned bokanmeldelsen her

 

 


Aktivitetsforslag: «Aktiviteter for å engasjere store og små i familiebedriften»

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet en artikkel med gode ideer av aktiviteter som kan gjøres med barn for å introdusere dem til familiebedriften.

Last ned aktivitetsforslagene her

 

 


BI rapport: «The Governance and Finance of Norwegian Family Firms«

BI senter for eierstyring har akkurat laget en ny rapport, «The Governance and Finance of Norwegian Family Firms», som gir oss data om norske familiebedrifter når det kommer til eierstyring og økonomiske resultater.

Last ned 2-siders sammendraget her eller les den fullstendige rapporten her

 

 


Publikasjon: «Polaris – Shaping the Future We Want»

Volume 4 – Accelerate the Movement

Last ned publikasjonen her

 

 


Publikasjon: «FBNorways Styrehåndbok»

Family Business Norway har utarbeidet en styrehåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens styrekurs

Last ned styrehåndboken her

 

 


Læringsallianser 2019: «Engasjer deg i livslang læring og utvikling!«

Les mer om Læringsallianser og erfaringene til to av fjorårets deltagere på programmet

Last ned artikkelen her

 

 


Intervju: «Reflections on Diversity in the Boardroom»

Lorange Network har publisert et intervju med Elin Hurvenes, skrevet av Karin Mugnaini

Last ned publikasjonen her

 

 


Artikkel: «Blant de 500 største selskapene i Norge er 149 familieeide»

Family Business Norway har analysert Kapital sin liste over Norges 500 største bedrifter

Last ned artikkelen her

 

 


Publikasjon: «Polaris – Redefining Success Across Generations»

Volume 5 – Shaping the Future of Business

Last ned publikasjonen her

Last ned «one pager» med faktaopplysninger her

 

 


Publikasjon: «FBNorways Eierhåndbok»

Family Business Norway har utarbeidet en eierhåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens eierkurs

Last ned eierhåndboken her