Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

I familien

Episode 20: På besøk hos Waldemars

Når en stor tragedie rammer familien, hva skjer med familiebedriften da? I denne episoden får du bli med på bedriftsbesøk til Waldermars og K4 Group som eies og drives av familien Khoury. Brødrene Hani og Rami Khoury forteller hva de gjorde når familietragedien rammet dem.

Gjester: Brødrene Hani og Rami Khoury

I familien

Episode 19: På besøk hos Reitan

Hva gjør en familiebedrift så sterk at den overlever flere generasjoner? I denne episoden får du bli med på bedriftsbesøk hos familien Reitan for å finne ut hvordan de har klar nettopp det.

Gjester: Odd Reitan og Amalie Reitan

Webinar

Tema: Business Family Governance 2.0

Gjester: Dr. Claudia Binz Astrachan og Simone Møkster

Engasjert eierskap

Webinar

Tema: Hvorfor omgi seg med kunst på kontoret?

Gjester: William Flatmo, Cecilie Brundtland, Anette Krosby, Ellen Gleditsch og Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

I familien

Episode 18: Har norske familiebedrifter råd til å ha eiere bosatt i Norge?

Gjester: Paul Christian Rieber, CEO og 4. generasjonseier i GC Rieber, og Mathilde Fasting, siviløkonom og idèhistoriker hos Civita.

Webinar

Tema: Hvordan sikre at aksjene i familieselskapet forblir i familien?

Gjester: Tor Bechmann, Caroline Jahre Viksan & Lulla Treschow Hokholt

Webinar

Tema: Family businesses for sustainable developement

Gjester: Knut K. Heje & Ingrid Kylstad

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

I familien

Episode 17: Family Dynamics

Gjester: Rania Labaki, leder av EDHEC Family Business Centre i Frankrike of Simone Møkster, fagansvarlig i Family Business Norway.

Webinar

Tema: Endringer i Stiftelsesloven

Gjester: Bjørn O. Øiulstad og Karoline Gleditsch

 

I familien

Episode 16: Succession spesial

Gjester: Camilla Mustad, 7. generasjons eier i Mustad og Julia Lorentzen, 5. generasjons eier i Ludvig Lorentzen.

 

Workshop oversikt

Karrieremuligheter i familiebedrifter

Læringsmodul 8: Generasjonskifte & risiko

Laget av On Project fra Spania.

I familien

Episode 15: Hvordan komme igang med tidligfase investeringer?

Gjester: Ellen Amalie Vold fra Norsk Venturekapitalforeningen, Bjarne Lie fra Verdane Capital, Johan Gjesdahl fra Alliance Venture og Karoline Gleditsch FBN

 

I familien

Episode 14: Hvordan holde den beste presentasjonen?

Gjester: Silje Ulveseth, Trond Albert Skjelbred og Christian Lyder Marstrander

Fakta om familieeierskap og effekt av formuesskatt

I familien

Episode 13: Hvorfor er det blitt et skjellsord å være riking?

Gjester: Mathilde Fasting, Øyvind Schage Førde og Simone Møkster

Læringsmodul 7: “Familiness” & Emosjonelt eierskap

Laget av On Project fra Spania.

Læringsmodul 6: Generasjonsforskjeller og livssyklus

Laget av Dundee and Angus College fra Skottland.

Læringsmodul 5: Eierstyring

Laget av European Family Businesses (EFB) i Belgia.

Læringsmodul 4: Kommunikasjon i familiebedrifter

Laget av CEDIT fra Italia.

Læringsmodul 3: Roller & Ansvar

Laget av Family Business Norway.

Læringsmodul 2: Generasjonsskifte som en rettferdig prosess

Laget av AMSP CR forening for små og mellomstorebedrifter i Tsjekkia.

Læringsmodul 1: Prosess for generasjonsskifte og etterfølgerplanlegging

Laget av INPRO fra Tsjekkia.

Webinar

Tema: Ansettelse i familiebedrifter

Gjester: Irena Kustec, Simone Møkster & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Kompensasjon for ulike eierroller

Denne rapporten sammenstiller resultatene fra en spørreundersøkelse blant foreningens medlemmer, samtidig som den også inkluderer referanser og sammenligningstall fra andre kilder. Les mer om rapporten her. 

I familien

Episode 12: Å finne sin rolle i familiebedriften

Gjester: Phillip Spandow, Henriette Rieber, Lulla Treschow Hokholt, Christian Lyder Marstrander

Webinar

Tema: Hva er komparative fortrinn til norske familiebedrifter?

Gjester: Knut K. Heje, Eirik Moe, Kjetil Håvardstun & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Historier fra generasjonsskifte: Salg eller Avvikling

Under dette temaet har fem familiebedrifter fra fem ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Senior slipper ikke taket

Under dette tema har en familiebedrift delt sin historie fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Generasjonssamarbeid

Under dette temaet har åtte familiebedrifter fra fire ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Ektefelle inkludert i generasjonsskifte

Under dette temaet har to familiebedrifter fra to ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Søsken tar over

Under dette temaet har syv familiebedrifter fra fire ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Kontrollerende eneeiere

Under dette temaet har syv familiebedrifter fra fire ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Uplanlagt generasjonsskifte

Under dette temaet har syv familiebedrifter fra tre ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

I familien

Episode 11: Analyse av de største norske familiebedrifter og deres bidrag til samfunnet

Gjester: Eirik Moe, Knut Herman Gjøvaag, Karoline Gleditsch, Christian Lyder Marstrander

Webinar

Tema: Rekruttering til styrer

Gjester: Ben Christiansen, Morten Bergesen, Ida Melbye Larsen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

I familien

Episode 10: Kvinner i familiebedrifter

Gjester: Marie Louise Sunde, Simone Møkster, Christian Lyder Marstrander

EY & Family Business Norway rapport

FBNorway og EY har hentet frem ny kunnskap om utvikling og særtrekk blant norske familiebedrifter i utvalgte sektorer. Les mer om rapporten her.

Nordic Webinar

Topic: Ownership Strategy

Gjester: Sigurd Håvik, Philip Aminoff & Karoline Gleditsch

Verdiskapning i familieeide bedrifter

Foreningens publikasjon 2021

Webinar

Topic: Educating the family

Gjester: Massimo Bau, Kajsa Haag, Simone Møkster & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

I familien

Episode 9: Bærekraft

Gjester: Elisabeth Grieg, Camilla Hagen Sørli, Christian Lyder Marstrander

Webinar

Tema: Ny arvelov og praktiske tips knyttet til generasjonsskifte

Gjester: Lene Thorstensen, Hanne Skråmm Espeland, Odd Gleditsch & Karoline Gleditsch

I familien

Episode 8: Familieinvesteringsselskap

Gjester: Johan H. Andresen, Rami Haug Khoury, Christian Lyder Marstrander

Webinar

Topic: Family Investment companies

Gjester: John Learmonth, Rami Haug Khoury & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

I familien

Episode 7: Kommunikasjon i familiebedrifter

Gjester: Berta Lende Røed, Karoline Gleditsch, Christian Lyder Marstrander

Webinar

Tema: Aksjonæravtaler i familieselskaper

(spol frem til 8:18 for å starte webinaret)

Gjester: Odd Gleditsch d.y, Tor Bechmann & Karoline Gleditsch

I familien

Episode 6: Hva er en god eier?

Gjester: Grant Larsen, Kine Bjelke Christohersen, Harald Bjelke jr, Christian Lyder Marstrander

Webinar

Tema: Introduksjon til eierforum, aksjonærforening og aksjonærutvalg

Gjester: Benedicte Strugstad, Karianne Klaveness Holmen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

FBN biblioteket

FBN biblioteket består både av bøker, artikler, podkaster og webinarer.

I familien

Episode 5: Engasjement utenfor familiebedriften

Gjester: Bjørn Ole Gleditsch, Paul Christian Rieber, Simone Møkster, Christian Lyder Marstrander

Mal for eierevaluering

Foreningen har utarbeidet en mal for evaluering av eiere.

Webinar

Tema: Økonomiforståelse for eiere av familiebedrifter

Gjester: Ståle Raastad Hansen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

FBN International Activity Report 2019

Aktivitetsrapporten for 2019 fra den internasjonale paraplyorganisasjonen

Aktivitetsrapport 2019

En oppsummering av foreningens aktiviteter det siste året

I familien

Episode 4: Hva er valgkomiteens oppgaver?

Gjester: Ida Melbye-Larsen, Benedicte Strugstad, Christian Lyder Marstrander

Webinar

Tema: Introduksjon til styrearbeid

Gjester: Karoline Gleditsch, Kristine Klaveness & Simone Møkster

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Managing the Family Business – Theory and Practice

Simone Møkster, daglig leder i FBNorway, har skrevet bokanmeldelse av «Managing the Family Business – Theory and Practice».   

I familien

Episode 3: Hvordan involvere neste generasjon?

Gjester: Henriette & Else Storaas, Karoline Gleditsch, Christian Lyder Marstrander

I familien

Episode 2: Fakta om familiebedrifter

Gjester: Marius Steen, Simone Møkster, Christian Lyder Marstrander

Crisis Management and Survival

John Learmonth og Professor Heinrich Liechtenstein har studert hvordan europeiske familie investeringsselskap håndterte andre verdenskrig og funnet en rekke fellestrekk som gjør familiebedrifter motstandsdyktige i kriser.

I familien

Episode 1: Hvordan eie en bedrift i krisetider?

Gjester: John Learmonth, Alex Scott, Elisabeth Bagger, Russ Hayworth, Simone Møkster, Christian Lyder Marstrander

Family Office

I forkant av halvdagskonferansen med tema Family Office 12. mars 2020 har vi samlet en del relevant lesestoff om Family Office i denne artikkelen og vi ønsker å dele noen anbefalinger for de som har lyst til å lære mer om temaet Family Office.

Møller Medvind case 2019

Aars har erfart at ved å integrere samfunnsoppdraget inn i driften oppnås større effekt, og Møller Medvind er den første store satsningen.

FBNorways Arrangementer

Family Business Norway har skrevet en artikkel som presenterer de ulike arrangementstypene foreningen tilbyr og noen av planene for vårhalvåret 2020

FBN International Internship Brochure 2019

FBN International tilbyr internship ordning for foreningens medlemmer over hele verden

FBNorways Eierhåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en eierhåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens eierkurs

Polaris – Redefining Success Across Generations

Volume 5 – Shaping the Future of Business

Blant de 500 største selskapene i Norge er 149 familieeide

Family Business Norway har analysert Kapital sin liste over Norges 500 største bedrifter

Reflections on Diversity in the Boardroom

Lorange Network har publisert et intervju med Elin Hurvenes, skrevet av Karin Mugnaini

Læringsallianser 2019: Engasjer deg i livslang læring og utvikling!

Les mer om Læringsallianser og erfaringene til to av fjorårets deltagere på programmet

FBNorways Styrehåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en styrehåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens styrekurs

Polaris – Shaping the Future We Want

Volume 4 – Accelerate the Movement

The Governance and Finance of Norwegian Family Firms

BI senter for eierstyring har akkurat laget en ny rapport, «The Governance and Finance of Norwegian Family Firms», som gir oss data om norske familiebedrifter når det kommer til eierstyring og økonomiske resultater.

Aktiviteter for å engasjere store og små i familiebedriften

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet en artikkel med gode ideer av aktiviteter som kan gjøres med barn for å introdusere dem til familiebedriften.

Completing capitalism – Heal business to heal the world

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Completing capitalism – Heal business to heal the world». Boken presenterer et forretningsmodell basert på prosjekter og erfaringer i det amerikanske familieeide selskapet Mars.

Vellykkede generasjonsskifter i familiebedrifter

Charlotte og Morten Bergesen har skrevet en modelleringsoppgave som presenterer viktige elementer i et vellykket generasjonsskifte.

My five biggest mistakes regarding investment decisions

Professor Peter Lorange har skrevet en artikkel om de fem største feilene hans familieselskap har foretatt seg innenfor investeringer.

Family Business Norway 2018

Family Business Norway har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om foreningen som inneholder informasjon om våre arrangementer, faglig oppdateringer og verktøy, samt intervjuer med våre medlemmer.

Polaris – Family Business as a Force for Good

Volume 3 – Join the movement

Når moren din er sjefen på jobb!

Øyvind Bøhren, professor ved BI tar for seg de klassiske problemstillingene i familiebedrifter gjennom å besøke 100 år gamle familieeide Roma Mineralvannfabrikk.

Impact Investing – Frameworks for families

The ImPact har publisert en artikkel som gir leseren en introduksjon og forståelse av begrepet «Impact Investing»

FBNorways styremedlemmers erfaring fra den Nordiske Konferansen i 2014

Flere av styremedlemmene i FBNorway deltok på forrige nordiske konferanse i Stockholm i 2014. Her deler styremedlemmene sine inntrykk fra denne konferansen

The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning

Simone Møkster, styremedlem i Family Business Norway har skrevet en anmeldelse av «The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning» som er skrevet av Morten Bennedsen & Joseph Fan. Boken presenterer et rammeverk, «The Family Business Map» som eierfamilier kan benytte i langsiktig planlegging.

Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success

Kristine Klaveness, styreleder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success». Boken beskriver styringssystemer både for familiebedriften og for den bedriftseiende familien, samt presenterer konkrete verktøy og ideer for utvikling.