Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

  • FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.
  • Polaris: I Family Business Network International samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris». Det lages en årlig Polaris publikasjon med artikler og case fra bedrifter.
  • FBN-i: Innhold produsert av våre søsterorganisasjoner i Family Business Network.
  • PodCast: Innhold du kan høre på
  • Eksterne kilder: Artikler, rapporter o.l. produsert av andre

I familien

Episode 6: Hva er en god eier?

FBN biblioteket

FBN biblioteket består både av bøker, artikler, podkaster og webinarer.

I familien

Episode 5: Engasjement utenfor familiebedriften

Mal for eierevaluering

Foreningen har utarbeidet en mal for evaluering av eiere.

FBN International Activity Report 2019

Aktivitetsrapporten for 2019 fra den internasjonale paraplyorganisasjonen

Aktivitetsrapport 2019

En oppsummering av foreningens aktiviteter det siste året

I familien

Episode 4: Hva er valgkomiteens oppgaver?

Managing the Family Business – Theory and Practice

Simone Møkster, daglig leder i FBNorway, har skrevet bokanmeldelse av «Managing the Family Business – Theory and Practice».   

I familien

Episode 3: Hvordan involvere neste generasjon?

I familien

Episode 2: Fakta om familiebedrifter

Crisis Management and Survival

John Learmonth og Professor Heinrich Liechtenstein har studert hvordan europeiske familie investeringsselskap håndterte andre verdenskrig og funnet en rekke fellestrekk som gjør familiebedrifter motstandsdyktige i kriser.

I familien

Episode 1: Hvordan eie en bedrift i krisetider?

Family Office

I forkant av halvdagskonferansen med tema Family Office 12. mars 2020 har vi samlet en del relevant lesestoff om Family Office i denne artikkelen og vi ønsker å dele noen anbefalinger for de som har lyst til å lære mer om temaet Family Office.

Møller Medvind case 2019

Aars har erfart at ved å integrere samfunnsoppdraget inn i driften oppnås større effekt, og Møller Medvind er den første store satsningen.

FBNorways Arrangementer

Family Business Norway har skrevet en artikkel som presenterer de ulike arrangementstypene foreningen tilbyr og noen av planene for vårhalvåret 2020

FBN International Internship Brochure 2019

FBN International tilbyr internship ordning for foreningens medlemmer over hele verden

FBNorways Eierhåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en eierhåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens eierkurs

Polaris – Redefining Success Across Generations

Volume 5 – Shaping the Future of Business

Blant de 500 største selskapene i Norge er 149 familieeide

Family Business Norway har analysert Kapital sin liste over Norges 500 største bedrifter

Reflections on Diversity in the Boardroom

Lorange Network har publisert et intervju med Elin Hurvenes, skrevet av Karin Mugnaini

Læringsallianser 2019: Engasjer deg i livslang læring og utvikling!

Les mer om Læringsallianser og erfaringene til to av fjorårets deltagere på programmet

FBNorways Styrehåndbok

Family Business Norway har utarbeidet en styrehåndbok som er en del av kursmateriellet til foreningens styrekurs

Polaris – Shaping the Future We Want

Volume 4 – Accelerate the Movement

The Governance and Finance of Norwegian Family Firms

BI senter for eierstyring har akkurat laget en ny rapport, «The Governance and Finance of Norwegian Family Firms», som gir oss data om norske familiebedrifter når det kommer til eierstyring og økonomiske resultater.

Aktiviteter for å engasjere store og små i familiebedriften

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet en artikkel med gode ideer av aktiviteter som kan gjøres med barn for å introdusere dem til familiebedriften.

Completing capitalism – Heal business to heal the world

Simone Møkster, daglig leder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Completing capitalism – Heal business to heal the world». Boken presenterer et forretningsmodell basert på prosjekter og erfaringer i det amerikanske familieeide selskapet Mars.

Vellykkede generasjonsskifter i familiebedrifter

Charlotte og Morten Bergesen har skrevet en modelleringsoppgave som presenterer viktige elementer i et vellykket generasjonsskifte.

My five biggest mistakes regarding investment decisions

Professor Peter Lorange har skrevet en artikkel om de fem største feilene hans familieselskap har foretatt seg innenfor investeringer.

Family Business Norway 2018

Family Business Norway har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om foreningen som inneholder informasjon om våre arrangementer, faglig oppdateringer og verktøy, samt intervjuer med våre medlemmer.

Polaris – Family Business as a Force for Good

Volume 3 – Join the movement

Når moren din er sjefen på jobb!

Øyvind Bøhren, professor ved BI tar for seg de klassiske problemstillingene i familiebedrifter gjennom å besøke 100 år gamle familieeide Roma Mineralvannfabrikk.

Impact Investing – Frameworks for families

The ImPact har publisert en artikkel som gir leseren en introduksjon og forståelse av begrepet «Impact Investing»

FBNorways styremedlemmers erfaring fra den Nordiske Konferansen i 2014

Flere av styremedlemmene i FBNorway deltok på forrige nordiske konferanse i Stockholm i 2014. Her deler styremedlemmene sine inntrykk fra denne konferansen

The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning

Simone Møkster, styremedlem i Family Business Norway har skrevet en anmeldelse av «The Family Business Map – Assets and Roadblocks in Long Term Planning» som er skrevet av Morten Bennedsen & Joseph Fan. Boken presenterer et rammeverk, «The Family Business Map» som eierfamilier kan benytte i langsiktig planlegging.

Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success

Kristine Klaveness, styreleder i Family Business Norway har skrevet anmeldelse av «Governance in Family Business – Maximizing Economic and Emotional Success». Boken beskriver styringssystemer både for familiebedriften og for den bedriftseiende familien, samt presenterer konkrete verktøy og ideer for utvikling.