Historier fra generasjonsskifte: Kontrollerende eneeiere