Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

Historier fra generasjonsskifte: Salg eller Avvikling

Under dette temaet har fem familiebedrifter fra fem ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Senior slipper ikke taket

Under dette tema har en familiebedrift delt sin historie fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Generasjonssamarbeid

Under dette temaet har åtte familiebedrifter fra fire ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Ektefelle inkludert i generasjonsskifte

Under dette temaet har to familiebedrifter fra to ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Søsken tar over

Under dette temaet har syv familiebedrifter fra fire ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Kontrollerende eneeiere

Under dette temaet har syv familiebedrifter fra fire ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.

Historier fra generasjonsskifte: Uplanlagt generasjonsskifte

Under dette temaet har syv familiebedrifter fra tre ulike land delt sine historier fra generasjonsskifte.