Læringsallianser 2019: Engasjer deg i livslang læring og utvikling!