Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

Arrangementskalender 2023

Internasjonal Arrangementskalender

Eierkurs

Hva innebærer det å være en eier? Hva er en god eier? Hvordan ser eierskapet ut i norske familiebedrifter? Hvilken rolle ønsker du å ha som eier? Family Business Norway arrangerer eierkurs og dette er noen av det vi vil diskutere på kurset. I en trygg atmosfære med andre eiere vil det bli gruppediskusjoner rundt ulike sider av eierskap. Hvilke forventninger er det til deg som eier? Er disse forventningene forenlige med andre roller du ønsker å utforske og utøve?

På dette kurset kan du delta alene eller sammen med andre familiemedlemmer. Kurset er åpent for både eksisterende eiere og neste generasjons eiere uavhengig av alder (over 18 år) og rolle i bedriften.

Hvem vil du møte på dette kurset:

Jon Fossen-Thaugland fra Flyt Ledelse bidrar med faglig kompetanse på kommunikasjon, konflikt, samarbeid og ledelse. I tillegg til å drive Flyt ledelse er Jon 5.generasjonsseier i Thaugland trevarehandel og har med det personlig erfaring, utvidet forståelse og kunnskap om familiebedrifter.

Karianne Klaveness Holmen er 3.generasjonseier i Klaveness Marine, hvor de gjennom mange år har jobbet aktivt og metodisk med eierstyring. Karianne vil dele fra sine erfaringer samt gi et innblikk i hvordan eierstyring struktureres og utøves i familien med eiere fra 2. og 3. generasjon og en påtroppende 4.generasjon.

Julia Lorentzen og Simone Møkster i Family Business Norway har begge fullført kurset Family Business Management på CeFEO (Centre for Family Entrepreneurship and Ownership) på universitetet i Jönköping. Gjennom eierkurset vil flere av begrepene, teoriene og modellene fra dette kurset bli brukt. Erfaringer og eksempler fra andre eierfamilier vil også bli delt gjennom kursprogrammet.

 


 

Dato: 19. til 20. oktober 2023

Sted: Hotel Riviera, Moss

Deltakeravgift: 10.000 kr som inkluderer kost og losji på Riviera Hotel samt ekstern faglig kompetanse*

*FBNorway tjener ikke penger på kursvirksomhet, men setter deltakeravgift for å dekke utgiftene ved kurset. Påmeldingen er derfor bindende. Påmeldte deltakere som blir forhindret fra å delta vil bli fakturert for deltakeravgiften med mindre en annen person kan ta kursplassen. Påmeldingsfrist 18. september 2023

 


Program

Dag 1

12:00 Introduksjon v/ Julia Lorentzen

  • Hvem er vi
  • Hva er vi opptatt av
  • Hva legger vi i eierrollen

11:00 Effektive Team v/ Jon Fossen-Thaugland

  • Hvordan jobber vi best som team i en familiebedrift og hvorfor er det ofte så vanskelig å gjøre det vi sier at vi skal gjøre? Vi tar tempen på team og hvordan vi best kommuniserer for å oppnå felles mål.

12:00 Lunsj

13:00 Effektive team fortsetter

15:00 Pause

15:30 17:00 Kompetent eierskap v/Simone Møkster

  • Hva betyr det å være en kompetent eier?
  • Hva er nødvendig eierkompetanse?
  • Hvordan gjøre kompetansekartlegging i min familie?
  • Hvordan bruke en kompetanseplan for strukturert opplæring av familiemedlemmer?

17:00-18:00 Eierstyring v/Karianne Klaveness Holmen

19:30 Middag

Dag 2

09:00 Avreise til Stall Kubberød

09:30 Hva er familiens unike bidrag til familiebedriften? v/Simone Møkster

Workshop og case basert på rammeverk i boken «The Family Business Map” skrevet av Morten Bennedsen og Joseph P.H. Fan

11:30 Eieransvar, Eierstrategi & Generasjonssamarbeid v/Julia Lorentzen

12:00 Lunsj

12:30 Omvisning Stall Kubberød og innlegg v/ Thea Backe, 4. generasjonseier i Backe AS

13:00 Konflikt del 1 v/Jon Fossen-Thaugland

14:30 Pause

14:45 Konflikt del 2

15:30 Oppsummering Jon, Simone & Julia

16:00 Program Slutt


Webinar – Governance in family business

We will be discussing the topic of rules of engagement as a corner stone of a thriving family business. We’d like to invite participants to think about family governance as a way of looking after the family, as a way to protect family relationships and as a way to strengthen the business.

Creating a set of rules of engagement for how you ‘do’ family business together is fundamentally an act of love towards all involved because what we are doing is caring about each other, wanting to make sure that we (continue) to work well together for the sake of family relationships and the business.

The soft issues are the hard ones and that’s why we need to talk about them.

We hope you’ll join us to share your perspective and get inspired by those of others.

Eva Fischer is a consultant and a key-note speaker specializing in family businesses. In addition, she is a founder/investor in the body therapy school Balance2Perform. Eva is the second generation of the family business Brunata, whose sales she was in charge of in 2018. Eva was a key person in the company’s change process from 2011 until the sale, as part of the day-to-day management and chairman of the board.

Since then, Eva has been at the helm during yet another turnaround in a family business. This time in ALPHA-Elektronik, where she was chairman of the board for a year and a half until the company’s sales in 2022. Eva was originally trained as a master sailmaker and ran her own business a sail loft in Norway for approximately 15 years. She has been a member of FBN in Norway for many years and member of the FBN Denmark’s board since 2020.

Elizabeth Bagger established Avanti Family Business Advisory in 2021 to support family businesses on their journey towards more harmonious family dynamics, stronger family governance and next generation integration and education.

As the member of a family business and the former Director General of the Insitute for Family Business (IFB) in the UK, she has been involved in the family business field for over 20 years.

Elizabeth currently serves on the Board of a 6th and 7th generation UK based family business and her own family business.

She speaks at and facilitates events globally and writes on family business issues for publications including Forbes Magazine, FamilyBusiness.org and Edward Elgar Handbooks.

 


 

When: November 1st, 13:00-14:00 CET

Topic: Family Governance in Family Businesses

Speaker: Elizabeth Bagger and Eva Fischer Hansen

 


 

Who can participate?

The webinar will be conducted in English, as this is part of the collaboration between the Scandinavian FBN Chapters. The webinar will be held on the Teams platform. Click on the link below to join the webinar.

Click here to participate

Meeting ID: 393 976 316 528
Adgangskode: UTDSZY

Family Office Dag 2023

Halvdagskonferansen avholdes på Sommerro i Oslo og avsluttes med middag og mulighet til diskusjoner med andre eiere av familieselskaper.


Sted: Sommerro, Sommerrogata 1, 0255 Oslo

Tid: 14. november

Deltageravgift: Ingen

Påmeldingen åpner snart.


Program (oppdateres fortløpende):

13:45   Registrering utenfor Kroghsalen

14:15    Konferanse

18:40   Aperitiff

19:00   Middag i Kroghsalen