Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

Arrangementskalender 2023

Økonomikurs

Family Business Norway inviterer sine medlemmer til kurs i økonomiforståelse. Kurset er for eksisterende eiere og neste generasjons eiere uavhengig av alder (over 18 år) og rolle i bedriften. Kurset har ingen krav til økonomikunnskap eller utdanning utover videregående skole. Læringsmålene for kurset er:

  • Innsikt og forståelse til å kunne lese årsregnskap og balanse i egen familiebedrift.
  • Planlegge finansiell risiko og likviditetssituasjon.
  • Personlig gjennomgang og verktøy for å forstå situasjonen i din familiebedrift.
  • Kunnskap om ulike aktivaklasser og risikovurdering av disse. Her vil det både bli teoretisk gjennomgang fra en profesjonell forvalter og praktisk eksempel fra en medlemsbedrift.

Dato: 03. – 04. februar 2023 (FULLT – for venteliste, send oss en mail. Det vil også bli avholdt nytt kurs i 2024)

Tid: Dag 1 kl. 12:00 Lunch til lunch / 2-dager

Sted: Dr. Holms hotell, Geilo

Deltakeravgift: 8000 kr.

*Påmelding er bindene.

**Ønsker du å bli på Dr.Holms til søndag kan hotelle tilby en hyggelig pris for enkeltrom til kr.1190,- Dette bookes privat ved å sende mail med referanse Family Business til Dr. Holms Booking


Program
Dag 1
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen ved/Karoline Gleditsch, daglig leder Family Business Norway
13:30 Investeringsstrategi og risikostyring del 1, ved/Øistein Medlien, Grieg Investor
14:30 Pause
15:00 Investeringsstrategi og risikostyring del 2, del 2 ved/Øistein Medlien
16:00 Strategi og omstrukturering ved generasjonsskifte ved/Peder Lorentzen, Investment Director Ludvig Lorentzen AS
17:00 Faglig avslutning Dag 1
18:30 Aperitiff
19:00 Middag
Dag 2
09:00 Regnskapsforståelse og KPIer ved Ståle Raastad Hansen, 2. generasjonseier FGH Revisjon og Karoline Gleditsch
10:30 Pause
10:45 Oppfølging av langsiktige investeringer ved/Henrik Knudtzon & Gaute Gillebo, Investment Directors i Aeternum Capital
12:00 Lunsj
13:00 Påvirkning på egen skattesituasjon gitt dagens rammevilkår ved/Stein Are Mikkelsen advokat/partner, Söderberg & Partners Advokatene
14:00 Skatteoptimal eierstruktur ved/Stein Are Mikkelsen
15:00 Avslutning

 


 

FBNung treff: Familieeierskap

På FBNung treff samler vi de yngre nestegenerasjonseierne, fra 13-18 år.

Freias grunnlegger Johan Throne Holst kjøpte sjokoladefabrikken Freia i 1892 som siden har produsert sjokolade i verdensklasse. Throne Holst er sagt å ha vært foran sin tid på mange områder; på 1900-tallet var de aller fleste ansatte hos Freia kvinner, i 1914 ble Freia utnevnt til landets fremste mønsterbedrift, og Throne Holst var engasjert i større samfunnsspørsmål innenfor helse og arbeidsforhold. I 1948 tok den ene sønnen, Harald Throne Holst, over stafettpinnen og den andre sønnen, Henning, ble styreformann.

Denne ettermiddagen møtes vi først til en rask middag kl. 16:00 før vi besøker sjokoladefabrikken Freia og får en reise tilbake i tid for å lære mer om sjokoladens historie og produksjon, som avsluttes med å se på Munch maleriene i Freiasalen.


Dato: onsdag 8. februar 2023

Tid:

16:00-17:00 middag i området

17:00-19:00 omvisning på Freia sjokoladefabrikk

Sted: Freia sjokoladefabrikk, Johan Throne Holst plass 1 (inngang fra Københavngata), 0566 Oslo

Deltakeravgift: Ingen


 

Temamiddag: Kan kunst være en alternativ investeringsklasse?

Family Business Norway og familien Lorentzen inviterer til temamiddag.

Kunst har gjennom alle tider vært brukt til å forskjønne og utsmykke omgivelsene, både privat, i offentlige omgivelser, og i de senere år også på arbeidsplasser. I denne sammenheng spør vi om innkjøp av kunst til en familiebedrift kan bidra til verdiskapning?

Vi får høre Ellen Gleditsch Bensalah (Brundtland & Krosby) introdusere noen av verkene til familien Lorentzen, mens Cecilie Malm Brundtland (Brundtland & Krosby) under middagen vil snakke om noen av mulighetene og utfordringene ved å kjøpe kunst som investering.


Dato: tirsdag 21. mars 2023

Tid: 18:00-21:00

Sted: Oslo

Deltageravgift: Ingen

*max. 14 plasser, påmelding er bindene. 


 

Historiefortelling i familiebedrifter – en musikalsk lunsj

Historiefortelling i familiebedrifter kan være et kraftfullt verktøy for å etablere en kultur både i bedriften og i familien. Det er mange måter å fortelle en bedriftshistorie på og det mest vanlige er jubileumsbøker, som vi har mange flotte eksempler på. Eierne av Torvald Klaveness Gruppen (nå de to familiebedriftene Torvald Klaveness og Klaveness Marine) valgte å fortelle historien om firmaet ved 60-års jubileet i 2006 i form av en musikal: «Verden rundt på 60 år».

Klaveness Marine ønsker velkommen til en fremvisning av filmen som ble tatt av denne musikalen. Filmen varer ca 1 time. Det serveres lunsj. Dette arrangementet har en plassbegrensning på 14 deltagere. Førstemann til mølla-prinsippet vil gjelde.


Dato: 12. april 2023

Tid: 11:30-13:00

Sted: Klaveness Marine, Harbitzalleen 2a, 5. etasje

Deltakeravgift: Ingen

FBN Frokost: kommunikasjon og konflikthåndtering

I FBN frokost møtes vi kl.08:00-09.00 på Teams. Tema for frokosten denne gangen er «Kommunikasjon og konflikthåndtering». Tema introduseres gjennom dialog med dagens gjest og det blir flere diskusjonsmuligheter underveis.

Konflikt er en naturlig del av det å være menneske, og oppstår selv blant eiere av de mest vellykkede familiebedrifter. Forskning viser at det ikke er tilstedeværelse av konflikt som ødelegger relasjoner, men hvordan konflikter håndteres. For å ikke sette både familie og bedrift på spill, er det ekstra viktig at man som eierfamilie jobber med kommunikasjon og konflikthåndtering både i fellesskap og individuelt.

Med oss denne gangen har vi Charlotte Magnussen-Sørlie, 2.generasjon, jobber som HR-rådgiver i- og er eier i Energima Gruppen AS. Hun vil dele refleksjoner rundt hvordan man kan styrke kommunikasjonen og tips til hvordan å håndtere konflikter i familien og bedriften.


Dato: torsdag 13. april

Tid: 08:00-09:00

Sted: Digitalt – link blir delt dagen før til de påmeldte