Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

Arrangementskalender 2024

Family Office Community Gathering i London

Our FBN International Family Office is growing fast and in 2024, we are pleased to invite you to join a series of Family Office Gatherings in a unique non-commercial event addressed to both aspiring and established Family Offices.

The journey starts in London with the following happenings:

20 & 21 Feb:

London Business School Family Office Conference

21 Feb – 14.30-16.30

Workshop for Aspiring Family Offices

Hosted by the Institute of Entrepreneurship and Private Capital (IEPC) and held at London Business School, the conference brings together principals and senior executives in a unique, non-commercial, and confidential setting. Participants will gain exposure to leading academic and practitioner insights, engaging in joint learning and network building. The conference aims to facilitate a rich exchange of ideas and experiences, providing valuable insights for family office professionals and stakeholders. 

FBN members only – Ownership workshop followed by a cocktail and dinner 21 Feb

18.30-19.30 Exclusive Workshop on Ownership

19.30-Onward – Cocktail and dinner

We are pleased to invite FBN International members to join a members only workshop on ownership followed by a cocktail and dinner to celebrate the launch of our “FBN London Hub”! Wether you live in London, or pass by regularly or just wish to mingle with FBN members, be sure you’ll be warmly welcomed! The dinner is held and co-hosted at our partner “The Conduit”.


Admission and Registration

London Business School Family Office Conference – 20 & 21 Feb

Workshop for Aspiring Family Offices – 22 Feb – 14.30-16.30

Admission is reserved for family members, principals of single-family offices and senior family office leadership (CEO, CFO, COO).

Due to the nature of the event, applicants who provide advisory services, raise capital or work for an entity that provides a service/product to wealthy individuals will not be admitted. FBN members can take advantage of a discounted rate of £800 per participant (regularly £975) until January 31st, or until available seats are filled. Be sure to register through the below dedicated FBN registration link, where the reduced rate has already been applied.

Register here

Exclusive Workshop and Dinner – FBN members only – 21 Feb

18.30-19.30 – Ownership Workshop

19.30-20.15 – Cocktail followed by Dinner 20.15-23.00

Place: The Conduit London – 6 Langley St, London WC2H 9JA Admission is exclusively reserved for FBN members, regardless of their participation in the LBS FO Conference, and is granted on a first-come, first-served basis

Register here

Styrekurs på Holmenkollen Park

Family Business Norway leverer styrekurs skreddersydd til eiere av familiebedrifter og i år avholdes det 11.-12. mars på nyoppussede Holmenkollen Park hotell. Målgruppen for kurset er eiere av familiebedrifter som innehar styreverv i dag, planlegger eller ønsker å få styreverv, samt eiere som skal rekruttere og velge styremedlemmer. Kurset vil både ha en teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan bli et godt styremedlem, hvor vi får lære av kompetente og erfarne innledere. Deltagerne på våre styrekurs har alt fra 0 til 40 års styreerfaring. I tillegg til et lærerikt kurs får man muligheten til å bli bedre kjent med andre likesinnede medlemmer over en god middag på Frognerseteren. 


Sted: Holmenkollen Park, Kongeveien 26, Oslo

Dato:  11.-12. mars

Tid: Heldags

Deltageravgift: 10 000 NOK (påmelding er bindene og inkluderer kost, losji og kursavgift)

*Si i fra til event@familybusinessnorway.no hvis du har matallergier vi skal informere kjøkkenet om


Program

Dag 1

10:00 Velkommen

10:30 Plattform for god eierstyring v/ Karoline Gleditsch & Julia Lorentzen, Family Business Norway

11:00 Teambuilding i styrerommet

12:30 Lunsj

13:30 Innlegg v/ Marius Steen, 3. generasjonseier i Bertel O. Steen og styreleder i Family Business Norway

14:30 Caseløsning i grupper

15:15 Pause

15:30 Caseløsning i grupper forsetter

16:30 Styrets ansvar for strategi og verdiskaping v/ Eivind Reiten

Eivind Reiten ble kåret til årets styreleder 2022 for sitt arbeid i Kongsberggruppen ASA. Juryen la særlig vekt på hans høye fokus på strategi og forretningsutvikling i styrerommet. Eivind har lang erfaring fra både næringslivet og politikken.

17:00 Ferdig faglig innhold dag 1

18:30 Omvisning med aperitiff på hotellet

19:15 Avgang middag Frognerseteren

19.30 Middag på Frognerseteren

 

Dag 2

09:00 Økonomikompetansen i styrerommet v/ Ståle Raastad Hansen, statsautorisert revisor og 2. generasjonseier FGH Revisjon

09:45 Pause med kaffe og frukt

10:00 Sammensetning av styret, styrerekruttering og styreevaluering v/Ida Melbye-Larsen 3. generasjonseier i HCA Melbye AS og co-founder og partner i ABOARD

  • Verdiskapning i styret
  • Hvordan forberede neste generasjon til styreverv
  • Mangfold og uavhengighet

11:30 Pause

11:45 «Rettslig ansvar og styreforsikring» v/ Kjersti Setså Jensen og Sven Christian Apenes, Optra Risk

Teamet bak Optra Risk (Optra) har jobbet med rådgivning rundt og forsikringsmegling av styreansvarsforsikringer i en årrekke. Erfaringsbasen deres omfatter alt fra store internasjonale børsnoterte selskaper, Private Equity og fondsstrukturer samt små og mellomstore selskaper.

12:15 Gjennomgang av konkrete verktøy til å ta med hjem v/ Karoline Gleditsch & Julia Lorentzen

13:00 Lunsj

14:00 Program slutt

 

 

Bedriftsbesøk hos Ferd

Handelshøyskolen i Stockholm, Ferd og Family Business Norway inviterer til bedriftsbesøk med tema «eierkompetanse og kunstens rolle for utvikling av bedriften og samhold».

Mattias Nordqvist vil denne kvelden innlede temaet gjennom å snakke om hva eierkompetanse er og hvorfor det er viktig å utvikle sin eierkompetanse for langsiktig utvikling av familieeide bedrifter, deretter vil Lars Strannegård snakke om kunstens rolle i utdanning og læring ved Handelshøyskolen i Stockholm. Johan H. Andresen vil også dele av sine erfaringer rundt tematikken, både hvordan han og familien tenker rundt rollen som eiere i Ferd og hvordan og hvorfor Ferd jobber med kunst som en viktig del av sin virksomhet. Kvelden vil bli avsluttet med rikelig tid til mingling og gode diskusjoner over mat og drikke. 


Program:

17:00 Registrering

17.25 Velkommen ved Karoline Gleditsch og Lulla Treschow Hokholt, Family Business Norway 

17:30 Eierkompetanse – hva er det og hvorfor er det viktig å utvikle for langsiktig og fremgangsrikt familieeierskap ved Mattias Nordqvist, Handelshøyskolen i Stockholm

18:00 Kunst og utdanning i en digital tid ved Lars Strannegård, Handelshøyskolen i Stockholm

18.30 Vår rolle som eiere og vårt syn på kunstens rolle ved Johan H. Andresen, 6. generasjons eier i Ferd

19:00 Mat, mingling og diskusjon

20:00 Slutt


Sted: FERD – Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

Dato: tirsdag 19. mars

Tid: 17:00-20:00

Deltageravgift: Ingen

*Si i fra til event@familybusinessnorway.no hvis du har matallergier vi skal informere kjøkkenet om

NxG Family Business Management Course

When: 6th, 11th & 13th of June (Online) 20th-23th of August (Oslo)

Where: Oslo, Norway

Course fee: 1500 € / 3000 € for non EU & EAA cititenz (including accommodation, meals and company visits)

Credits: 7,5 academic credits on bachelor level


Purpose of the Course: This course is designed to provide next-generation family business owners with a comprehensive understanding of the complexities and dynamics of family-operated businesses. It focuses on equipping participants with the knowledge to effectively manage and sustain their family’s legacy in a rapidly evolving business environment.

What You Will Learn: Participants will gain insights into key aspects of family business management, including governance, sustainability, and strategic planning. The course emphasizes developing skills necessary for successful transgenerational entrepreneurship and effective succession planning. The course offers a holistic understanding of family business management. It covers essential topics such as the distinct characteristics and challenges of family-owned businesses, the role of family members in the business, and the impact of these businesses on the wider economy. The course also delves into governance structures specific to family enterprises, discussing how to create effective and sustainable frameworks. Participants will learn about the importance of innovation and adaptability in ensuring the long-term success of the business. Succession planning, a key component of family business continuity, is explored in depth, equipping participants with strategies to manage this complex process.

Who It Is For: This course is intended for next-generation members of family businesses who are seeking a deeper understanding of their role and the challenges they may face in the family business context. It is suitable for those who aspire to contribute to the long-term success and sustainability of their family business. The course is particularly beneficial for individuals seeking to gain a deeper understanding of the unique challenges and dynamics of family businesses and how to navigate them effectively.

What You Get From It: Completing this course provides practical knowledge and skills pertinent to family business management and awards 7.5 academic credits at the bachelor level, contributing to the participants’ educational and professional development. The course provides a foundation for effectively managing and leading a family business, emphasizing strategies for sustainable growth, innovation, and successful generational transitions. Participants will leave with a comprehensive overview of the unique challenges of family business.


Program overview

Module 1 – Online

June 6th Defining Family Business

June 11th Family Business Goals & Strategy

June 13th Family Business Governance

 

Module 2 – Oslo, Norway

August 20th

Discussion of the course assignment

Welcome dinner @ Olivia

August 21th

Transgenerational Entrepreneurship & Succession Workshop

Company visit and dinner @ The Salmon

August 22th

Responsibility, Sustainability & Society

Workshop Company visit and dinner @ Norrøna House

Meet the Norwegian NxGs

August 23th

Corporate Entrepreneurship & Innovation

Workshop