Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

Arrangementskalender 2022

Webinar: Hvordan sikre at aksjene i et familieselskap forblir i familien?

Hvordan sikre at aksjene i et familieselskap forblir i familien? Hva kan eller bør man gjøre i forkant? Hva hvis man ikke har gjort det? Og er det alltid så lurt med slike eierbegrensninger? I dette webinaret vil Tor Bechmann og Caroline Jahre Viksand, begge advokater og partnere i Tenden Advokatfirma ANS, dele refleksjoner og tips basert på erfaring.


Dato: 12. oktober

Tid: 11:00-12:00

Sted: Digitalt – link blir sendt ut til påmeldte en dag før


 

Styrekurs

Kurs i styrearbeid

Læringsmål: Teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan bli et godt styremedlem.

Målgruppe: Eiere av familiebedrifter som innehar styreverv i dag, planlegger eller ønsker å få styreverv, samt eiere som skal rekruttere og velge styremedlemmer.


Tid: 17.-18. oktober

Sted: Kongsvinger Festning

Deltakeravgift: 8000 kr. (Påmelding er bindende)


Program dag 1:

10:00 Velkommen

10:30 Plattform for god eierstyring v/ Simone Møkster

11:00 Teambuilding i styrerommet

12:30 Lunsj

13:30 Hvordan være et godt styremedlem? v/Kristine Klaveness

14:30 Caseløsning i grupper

15:15 Pause

15:30 Caseløsning i grupper forsetter

16:15 Eierskap og selskapsstrategi må henge sammen v/Leif O. Høegh

17:00 Ferdig dag 1

18:00 Omvisning på Kongsvinger Festning

20:00 Styremiddag (uformell)

Dag 2

09:00 Økonomikompetansen i styrerommet v/ statsautoriserte revisor Ståle Raastad Hansen

10:00 Sammensetning av styret, styrerekruttering og styreevaluering. Hvordan forberede neste generasjon til styreverv

10:30 Case del 1

12:00 Lunsj

13:00 Case del 2

14:00 Gjennomgang av konkrete verktøy til å ta med hjem v/ Karoline Gleditsch & Simone Møkster

15:00 Bedriftsbesøk

17:00 Avslutning

 

Nettverkstreff i Stavanger hos Øgreid

Family Business Norway og Øgreid inviterer til nettverkstreff i Øgreids nye hovedkontor i Stavanger, med tema: Viktigheten av å ha et «hjem» for familiebedriften.

Bethel ble oppført som et bedehus i 1909 med Knut Øgreid som arkitekt – oldefaren til Halvor Øgreid. Øgreid overtok eierskapet til bygget i 2018. Etter en omfattende rehabilitering, har bygget blitt hovedkontor for virksomheten fra august 2022. Ambisjonen til Øgreid er ikke bare å lage et godt sted å jobbe for de ansatte, men også et samlingssted for porteføljebedriftene, eierne og familiene til ansatte og eierne.

For å sikre samhold i eierfamilier er det viktig med samlingssteder både for familien, eierne og bedriften. I takt med at bedriften og familien utvikler seg kan det være nødvendig å fornye hva som er samlingsstedet. Denne ettermiddagen vil vi få høre fra Halvor Øgreid om historien til Bethel som nå har blitt deres nye hovedkontor. Family Business Norway vil snakke om viktigheten av et «hjem» for familiebedrifter og dele eksempler fra både norske og internasjonale familiebedrifter.


Sted: Bethel, Løkkeveien 59, 4008 Stavanger

Tid: Onsdag 26. oktober 17:00 – 20:00

Deltageravgift: Ingen


Program: 

17:00     Ankomst og registrering

17:15     Historien til bygget og hvordan det skal brukes av Øgreid fra 2022 v/ Halvor Øgreid 5. generasjonseier og daglig leder i Øgreid AS

18:00     Mat & mingling

19:00     Viktigheten av et hjem for eierfamilien v/ Lulla Hokholt & Simone Møkster, Family Business Norway

Diskusjon rundt bordene – «hva er vårt samlingssted?»

20:00     Avslutning

Family Office Dag

Familiebedrifter er kjennetegnet med konsentrert eierskap, aktive og synlige eiere samt langsiktig perspektiv. Disse kjennetegnene gjelder også for familieinvesteringsselskap samtidig som formålet med eierskapet endrer seg og eiernes engasjement tar en annen form enn i en operasjonell virksomhet. Engasjert eierskap og mål for eierskapet vil være temaer gjennom programmet med perspektiver fra små og store investeringsselskaper, samt fagpersoner.

Halvdagskonferansen avholdes i Lysverker scene på nylig åpnede Sommerro i Oslo og avsluttes med mat og mulighet til diskusjoner med andre eiere av familieinvesteringsselskaper.


Sted: Lysverker scene, Sommerro, Sommerrogata 1, Oslo

Tid: 14:00-21:00

Deltageravgift: Ingen


Program:

13:45    Registrering

14:00   Velkommen og introduksjon til dagen v/ Julia Lorentzen & Simone Møkster, Family Business Norway

14:30    Historien om Hotell Sommero og eierskapet

14:45    Nordiske family offices v/ Mattias Nordqvist leder av House of Innovation på Handelshøyskolen i Stockholm

15:30   Pause

16:00   Oppdatering av investeringsmandat etter salg av kjernevirksomheten v/ Petter Hatlem, CEO Krysse

16:30   Connecting a generation – building a global network of investors and business owners v/ Richard Blackwell and Kydd Boyle, Horizons

17:00   Pause

17:30   Familieinvesteringsselskap som plattform for verdiskaping og eksperimentelt ansvarstagende v/ Johan H. Andresen, styreleder og 5. generasjonseier i Ferd

18:00   Filantropi – sørg for å gi effektivt v/ Eirik Mofoss & Kristine B. Fredriksen

18:30   Avslutning faglig del v/ Julia & Simone

18:45   Aperitiff

21:00   Avslutning

 

NxG juletreff hos W.B Samson

Family Business Norway og W. B Samson inviterer til Juleverksted for neste generasjonseiere mellom 20 og 40 (+/-) tirsdag 29. november 2022 hos W. B Samson i Gyldenløvesgate 8.

W. B Samson åpnet sitt første bakeri i 1894 og Oslos eldste bakeri feiret 125 år i 2019. Brødrene Carl Fredrik og Per Christian er 5. generasjons eiere og ansatte i familiebedriften. Carl Fredrik er daglig leder for filialdriften og Per Christian er daglig leder for bakeridriften. Brødrene vil fortelle historien om W. B Samson, deretter blir det juleverksted hvor vi vil bake våre egne julekaker før det blir middag og førjulshygge.

De som ønsker å fortsette kvelden inviteres på en drink på Izakaya, Sommerro etter arrangementet.


Dato: tirsdag 29. november

Tid: 17:00-21:00

Sted: W.B Samson, Gyldenløvesgate 8, Oslo

Deltageravgift: ingen


Program:

17:00  Ankomst og registrering

17:15   Innlegg fra Brødrene Samson

18:00  Bakeverksted

19:30   Middag og mingling

21:00   Avslutning

21:30   Drinks på Izakaya, Sommerro for de som ønsker å fortsette kvelden