Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

Webinar

Tema: Business Family Governance 2.0

Gjester: Dr. Claudia Binz Astrachan og Simone Møkster

Webinar

Tema: Hvorfor omgi seg med kunst på kontoret?

Gjester: William Flatmo, Cecilie Brundtland, Anette Krosby, Ellen Gleditsch og Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Hvordan sikre at aksjene i familieselskapet forblir i familien?

Gjester: Tor Bechmann, Caroline Jahre Viksan & Lulla Treschow Hokholt

Webinar

Tema: Family businesses for sustainable developement

Gjester: Knut K. Heje & Ingrid Kylstad

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Endringer i Stiftelsesloven

Gjester: Bjørn O. Øiulstad og Karoline Gleditsch

 

Webinar

Tema: Ansettelse i familiebedrifter

Gjester: Irena Kustec, Simone Møkster & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Hva er komparative fortrinn til norske familiebedrifter?

Gjester: Knut K. Heje, Eirik Moe, Kjetil Håvardstun & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Rekruttering til styrer

Gjester: Ben Christiansen, Morten Bergesen, Ida Melbye Larsen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Nordic Webinar

Topic: Ownership Strategy

Gjester: Sigurd Håvik, Philip Aminoff & Karoline Gleditsch

Webinar

Topic: Educating the family

Gjester: Massimo Bau, Kajsa Haag, Simone Møkster & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Ny arvelov og praktiske tips knyttet til generasjonsskifte

Gjester: Lene Thorstensen, Hanne Skråmm Espeland, Odd Gleditsch & Karoline Gleditsch

Webinar

Topic: Family Investment companies

Gjester: John Learmonth, Rami Haug Khoury & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Aksjonæravtaler i familieselskaper

(spol frem til 8:18 for å starte webinaret)

Gjester: Odd Gleditsch d.y, Tor Bechmann & Karoline Gleditsch

Webinar

Tema: Introduksjon til eierforum, aksjonærforening og aksjonærutvalg

Gjester: Benedicte Strugstad, Karianne Klaveness Holmen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Økonomiforståelse for eiere av familiebedrifter

Gjester: Ståle Raastad Hansen & Karoline Gleditsch

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Introduksjon til styrearbeid

Gjester: Karoline Gleditsch, Kristine Klaveness & Simone Møkster

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord