Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

  • FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.
  • Polaris: I Family Business Network International samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris». Det lages en årlig Polaris publikasjon med artikler og case fra bedrifter.
  • FBN-i: Innhold produsert av våre søsterorganisasjoner i Family Business Network.
  • PodCast: Innhold du kan høre på
  • Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold
  • Eksterne kilder: Artikler, rapporter o.l. produsert av andre

Webinar

Ny arvelov og praktiske tips knyttet til generasjonsskifte

Webinar

Aksjonæravtaler i familieselskaper (spol frem til 8:18 for å starte webinaret)