Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

Webinar

Tema: Rekruttering til styrer

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Nordic Webinar

Topic: Ownership Strategy

Webinar

Topic: Educating the family

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Ny arvelov og praktiske tips knyttet til generasjonsskifte

Webinar

Topic: Family Investment companies

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Aksjonæravtaler i familieselskaper

(spol frem til 8:18 for å starte webinaret)

Webinar

Tema: Introduksjon til eierforum, aksjonærforening og aksjonærutvalg

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Økonomiforståelse

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord

Webinar

Tema: Introduksjon til styrearbeid

Send mail til event@familybusinessnorway.no for å motta passord