Faglig

Familiebedrifter er annerledes enn andre bedrifter, og fagfeltet «Family Business» har vokst de siste 30 – 40 årene. På denne siden har vi samlet innhold produsert av Family Business Norway, andre organisasjoner i Family Business Network, samt andre gode kilder.


Innholdet er kategorisert etter følgende faner:

FBNorway: Innhold produsert av Family Business Norway.

FBN-i: Innhold produsert av vår søsterorganisasjon Family Business Network International.

Polaris: I FBN-i samles alt innhold som omhandler bærekraft og samfunnsansvar under navnet «Polaris».

PodKast: Family Business Norways egen podkastserie «I Familien».

Webinar: Digitale arrangementer med faglig innhold.

Generasjonsskifte: Succession in Family Business (SUFABU) er et EU finansiert prosjekt hvor Family Business Norway er en av prosjektpartnerne.

Eksterne kilder: Artikler, rapporter, podkaster og annet innhold produsert av andre.

EY & Family Business Norway rapport

FBNorway og EY har hentet frem ny kunnskap om utvikling og særtrekk blant norske familiebedrifter i utvalgte sektorer. Les mer om rapporten her.

Crisis Management and Survival

John Learmonth og Professor Heinrich Liechtenstein har studert hvordan europeiske familie investeringsselskap håndterte andre verdenskrig og funnet en rekke fellestrekk som gjør familiebedrifter motstandsdyktige i kriser.

The Governance and Finance of Norwegian Family Firms

BI senter for eierstyring har akkurat laget en ny rapport, «The Governance and Finance of Norwegian Family Firms», som gir oss data om norske familiebedrifter når det kommer til eierstyring og økonomiske resultater.

My five biggest mistakes regarding investment decisions

Professor Peter Lorange har skrevet en artikkel om de fem største feilene hans familieselskap har foretatt seg innenfor investeringer.

Impact Investing – Frameworks for families

The ImPact har publisert en artikkel som gir leseren en introduksjon og forståelse av begrepet «Impact Investing»